۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه

دربامیان برف بارید

دوروز پیش برف زیبائی دربامیان باریدن گرفت و زیبائی بامیان را دوچندان کرد. دروزپیش برف سردی دربامیان باریدن گرفت و سردی بامیان را دوچندان کرد. دوروزپیش برف دربامیان بارید و مشکلات مغاره نشینان و فقراء را دوچندان کرد. دروزپیش برف بارید واشک برگونه های سرد چمن گل یخ زد. دوروزپیش برف بارید و دست های سلطان علی بازهم ترک برداشت. دوروزپیش برف بارید و قامت غلامحسین بیشترلرزید. دوروزپیش ...

۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

من آمدم

دوستان گرامی سلام. مدتی است که درفکرآنم که چشمدیدهایم را با شما درمیان بگذارم و آنچه را که می بینم، به شما نیزنشان بدهم. نمیدانم چرا دوست دارم این کاررا بکنم. شاید به خاطراینکه دیدن این صحنه ها، درمن حسی را بوجود می آورد که بدم نمی آید درشما نیزبرانگیخته شود. بنابراین، وبلاگی که ملاحظه می کنید را ساختم. واولین پست وبلاگم را اختصاص دادم به عکسهایی ازبودا که خیلی برایش احترام قائلم.
دوعکس اول ازخودم نیست.