۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

دلیل تأخیر

دوستان سلام. دلیل تأخیردرآپ کردن وبلاگم اولاً ایام محرم و عکاسی ازمراسم آن بود و بعد هم درروزهفتم محرم برف بارید وبه زمین افتادم آنهم درست روی کمره ام. لنزکمره ام شکست و دنیا پیش چشمم تیره و تارشد و برای دقایقی درهفلود گشتم. یک هفته وقت گرفت تا معادل آن (18-200 میلی متری) را برایم ازکابل فرستادند. درروزعاشورا به زکام (سرماخوردگی) دچارشدم و هنوزکه هنوزاست اجازه ندارم ازخانه بیرون شوم. فعلاً هم پنهانی آمده ام. اما دراین مدت، وقایع زیادی اتفاق افتاد که یکی ازآنها، جراحی دختری درطویله توسط تیغ ریش تراشی بود که شایدازطریق رسانه ها درجریان قرارگرفته باشید. اما دراین ارتباط، تنها چیزی که من میخواهم بگویم اینکه: قوماندان امنیه بامیان، شب عاشورا علی الرغم برفباری ویخ بندان به طرف یکاولنگ حرکت میکند و برادردخترک را دستگیرمیکند. جادارد برایش یک هورااااااااااااااااااااااااااااااااا بگوئیم. به افتخارپلیس بامیان عکسی ازقوماندان امنیه و پولیس ها را گذاشته ام.