۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه

خواهر ناراضی کرزی

همه نوعش را از ادی زنگولگ دار گرفته تا دختر قد بلند برقع پوش داشتیم، اما این نوعش دیگر، تازگی دارد.
ما که متأهلیم، اگر مجردها دلشان شوخی بکشد و بخواهند به یکی از این خانمهای گیسو پریشان نزدیک شوند و پرزه ای بپرانند (متلکی بگویند) و فیضی ببرند، چه خواهد شد؟
باید دقت بیشتری کرد. حالا نمی شود مطمئین بود که این خانم زیبا که از روبرو می آید، واقعا همان است که می خواهید یا خدای نکرده یکی از خواهران ناراضی کرزی.
مواظب باشید

هیچ نظری موجود نیست: