۱۳۹۲ تیر ۸, شنبه


(عکس و مطلب از حمید محمدی) 
داکتر الحاج برات علی با شرط ضمانت
امراض زردی سیاه، بواسیر، مرض شکر، روماتزم، فالج، سنگ گرده، معده، درد دندان، پرده چشم، گل چشم، چوره، انواع سرطان، مارگزیدگی، گژدم گزیدگی، هیپنوتیزم، گرفتن ناف، دفع سحر وجادو، گرفتن سایه و تداوی میرگی، ترس خورده گی و غیره امراض را تداوی میکند!

1

هیچ نظری موجود نیست: