۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه

برادرند دیگر، اتفاق می افتد...
همه عالم و آدم نوشته اند که "برادران ناراضی کرزی، امروز دروازه خانه جناب جلالت مأب را کوبیدند". خوب عزیزان، به شکر خدا، من و شما که از خانواده های پرجمعیتیم و این را میدانیم که بین برادرها، چه نزاع ها که نمی شود. حتما تجربه هم کرده اید. به هرحال، این اتفاق ها می افتد و زیاد خود را نگران نکنید. برادرند دیگر. یکی دو ساعت دیگر، دوباره همان آش و همان کاسه، باهم می نشینند و به ریش همه ما و پست های فیس بوک مان هم می خندند. 

هیچ نظری موجود نیست: