۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

جنایتی وحشیانهاز انسان بودنم می شرمم وقتی این مرد هراتی خود را انسان می داند. این جنایت را (تجاوز به دختر دوساله که منجر به کشتنش شده است)، وحشیانه ترین خبری است که ازاین دست می خوانم. پشتم می لرزد وقتی یاد می آورمش. 

هیچ نظری موجود نیست: